Cloudoffice.no benytter seg av Microsofts Azure datasenter for enestående oppetid og er tett integrert med de andre tjenestene i Office 365 pakken.
Kontakter, aktiviteter og epost integreres og synkroniseres mot Microsoft Exchange Online
Dokumenter lagres på Sharepoint online

Les mer